Så meget sparer du med jordvarmeanlæg

Så hurtigt tjener anlægget sig hjem

Et jordvarmeanlæg tjener sig som regel hjem på mellem 6 og 10 år, hvis det erstatter et oliefyr. Her viser vi tre beregningseksempler baseret på tal fra Teknologisk Institut. Tilbagebetalingstiden er beregnet ud fra, at alternativet til et jordvarmeanlæg er et nyt oliefyr, idet overvejelser om udskiftning til jordvarme i praksis altid sker, når det eksisterende varmeanlæg er udtjent og står foran udskiftning. Reelt kan tilbagebetalingstiden blive kortere end i eksemplerne, da man ikke kan forvente, at de nuværende energipriser forbliver på nuværende niveau i hele jordvarmeanlæggets levetid på måske 20 år. Udgiften til eventuel lånefinansiering af anlægget er ikke medregnet.


 

Eksempel 1: Hus på 90 kvadratmeter, 2 beboere

Forudsætninger:

  • Et nyt oliefyr vil have et fyringsolieforbrug på 1.269 liter om året. Ved en literpris på 10 kroner vil det give en årlig udgift på 15.299 kroner, inklusive serviceudgifter mv.
  • Et nyt jordvarmeanlæg vil bruge 3.309 kWh a 2 kroner svarende til 8.118 kroner om året, inklusive 1.500 kroner i serviceudgifter.
  • Der skal investeres 60.000 kroner ekstra til et jordvarmeanlæg sammenlignet med et nyt oliefyr.

Årlig besparelse ved varmepumpe sammenlignet med nyt oliefyr: 7.181 kroner.

Tilbagebetalingstid: 8,4 år.
(Så mange år tager det, før den årlige besparelse har betalt hele merprisen for det nye anlæg).

Samlet besparelse på 20 år: over 80.000 kroner (Dette tal er et forsigtigt bud på dit samlede overskud: Anlægget holder typisk i 20 år. Din årlige besparelse på varmeregningen har betalt merprisen for anlægget efter 8,4 år. Men de næste 11,6 år (op til de 20 år) sparer du jo stadig 7.181 kr. i varmeudgift årligt, sammenlignet med et nyt oliefyr. Derfor får du et samlet overskud på over 80.000 kr.).


 

Eksempel 2: Hus på 130 kvadratmeter, 4 beboere

Forudsætninger:

  • Et nyt oliefyr vil have et fyringsolieforbrug på 1.900 liter om året. Ved en literpris på 10 kroner vil det give en årlig udgift på 21.912 kroner, inklusive service mv.
  • Et nyt jordvarmeanlæg vil bruge 5.133 kWh a 2 kroner svarende til 11.766 kroner om året, inklusive 1.500 kroner i serviceudgifter.
  • Der skal investeres 65.000 kroner ekstra til et jordvarmeanlæg sammenlignet med et nyt oliefyr.

Årlig besparelse ved varmepumpe sammenlignet med nyt oliefyr: 10.146 kroner.

Tilbagebetalingstid: 6,4 år.
(Så mange år tager det, før den årlige besparelse har betalt hele merprisen for det nye anlæg).

Samlet besparelse på 20 år: over 140.000 kr.
(Dette tal er et forsigtigt bud på dit samlede overskud: Anlægget holder typisk i 20 år. Din årlige besparelse på varmeregningen har betalt merprisen for anlægget efter 6,4 år. Men de næste 13,6 år (op til de 20 år) sparer du jo stadig 10.146 kr. i varmeudgift årligt, sammenlignet med et nyt oliefyr. Derfor får du et samlet overskud på over 140.000 kr.).


 

Eksempel 3: Hus på 180 kvadratmeter, 5 beboere

Forudsætninger:

  • Et nyt oliefyr vil have et fyringsolieforbrug på 2.550 liter om året. Ved en literpris på 10 kroner vil det give en årlig udgift på 28.724 kroner, inklusive serviceudgifter mv.
  • Et nyt jordvarmeanlæg vil bruge 6.749 kWh a 2 kroner svarende til 14.998 kroner om året, inklusive 1.500 kroner i serviceudgifter.
  • Der skal investeres 80.000 kroner ekstra til et jordvarmeanlæg sammenlignet med et nyt oliefyr.

Årlig besparelse ved varmepumpe sammenlignet med nyt oliefyr: 13.726 kroner.

Tilbagebetalingstid: 5,8 år.
(Så mange år tager det, før den årlige besparelse har betalt hele merprisen for det nye anlæg).

Samlet besparelse på 20 år: knap 200.000 kroner
(Dette tal er et forsigtigt bud på dit samlede overskud: Anlægget holder typisk i 20 år. Din årlige besparelse på varmeregningen har betalt merprisen for anlægget efter 5,8 år. Men de næste 14,2 år (op til de 20 år) sparer du jo stadig 13.726 kr. i varmeudgift årligt, sammenlignet med et nyt oliefyr. Derfor får du et samlet overskud på knap 200.000 kr.).